.........امام علی (ع) :
۞ اگر کوه بود قله تکی بود ۞ اگر سنگ بود سنگ سختی بود ۞

سردار شریف: سپاه سرشاخه های اصلی اغتشاشات را دستگیر کرد

سردار شریف: سپاه سرشاخه های اصلی اغتشاشات را دستگیر کرد
از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید

دیدگاهها

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود.