.........امام علی (ع) :
۞ اگر کوه بود قله تکی بود ۞ اگر سنگ بود سنگ سختی بود ۞

وقتی که می توان با خادمی امام حسین عاشق بود+تصاویر

وقتی که می توان با خادمی امام حسین عاشق بود+تصاویر

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید

دیدگاهها