بزرگان ‌و نسل قدیم ورزش را دریابید!

بزرگان و نسل قدیم شناسنامه های ورزش و الگوی نسل جدید هستند و حضورشان در جامعه و سلامت و بانشاط بودنشان برای نسل جوان میتواند معنای خاص خود را داشته باشد و ‌مسیر پیش روی نسل جوان را بنوعی مشخص کند،اینکه چه‌ آینده ای در انتظارشان است! پس نگرش به نسل قدیمی و اهمیت سلامت … ادامه خواندن بزرگان ‌و نسل قدیم ورزش را دریابید!