اندر حکایت اظهار نظر فرمانده آزاده سردار محسن رضایی

  • بسم الله الرحمن الرحیم • اندر حکایت اظهار نظر فرمانده آزاده سردار محسن رضایی • اولا یکی از تاکتیک های تمام جنگ های بزرگ در تاریخ بشر جنگ ایذایی یا همان عملیات فریب است که در تاریخ جنگ های دنیا باید مطالعه کرد در جنگ تحمیلی که حکومت بعثی عراق با حمایت همه … ادامه خواندن اندر حکایت اظهار نظر فرمانده آزاده سردار محسن رضایی