سخنان قابل تأمل شریعتمداری در مراسم معارفه رئیس سازمان بهزیستی

سخنان محمد شریعتمداری در مراسم معارفه رئیس سازمان بهزیستی قابل تأمل است و دارای نکات جدید، بدیع و راهگشا است، سعی می‌کنم این نکات را دسته‌بندی و بر اساس گزارش ایلنا (فعالیت‌های سازمان بهزیستی به اتاق شیشه‌ای منتقل شود، ۸ دی‌ماه ۱۳۹۷) توضیح دهم. مقدمتاً بگویم آقای وزیر نکاتی درباره گذشته سازمان بهزیستی گفت و … ادامه خواندن سخنان قابل تأمل شریعتمداری در مراسم معارفه رئیس سازمان بهزیستی