کد خبر: 45991

تاریخ انتشار: آذر 15, 1397

معرفی پیشتازان منابع انسانی کشور در دانشگاه تهران

جمشید انصاری با اشاره به استخدام های رابطه ای در دولت ، اظهار کرد: قدرت خرید مزدبگیران کاهش پیداکرده است و اصلی ترین سرمایه ای که باید مورد توجه قرار بگیرد سرمایه نیروی انسانی است

جمشید انصاری با اشاره به استخدام های رابطه ای در دولت ، اظهار کرد: قدرت خرید مزد بگیران کاهش پیدا کرده است و اصلی ترین سرمایه ای که باید مورد توجه قرار بگیرد سرمایه نیروی انسانی است.

جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: استخدام های ما با معیارهای شایسته سالاری همخوانی ندارد، و این مورد در بخش خصوصی بیشتر مشهود است.

جمشید انصاری، ادامه داد: اگر سرمایه گذاری ها پایین است، میتوانیم سرمایه گذاری منفی را تحمل کنیم، ولی اگر یر مایه نیروی انسانی را به عنوان بخش عظیمی از سرمایه اجتماعی کشور از دست بدهیم، برنامه های توسعه دولت به خوبی پیش نخواهد رفت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با بیان اینکه، استخدام های تحمیلی آسیب به نظام اداری میزند، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات ناشی از تصمیمات مدیران نیست، بسیاری از مدیران به جای اینکه خود را مسئول بدانند، همه تقصیرها را گردن نیروی انسانی می اندازند.

وی در پایان، اظهار کرد: مشکل از جایی شروع شده است که اداره کشور را با بنگاه اقتصادی اشتباه گرفته ایم، و نیروی انسانی را کسانی میدانیم که وظیفه دارند ماموریت های اصلی دولت را محقق و برنامه های را تبیین و اجرا کنند، و مسائل دیگر را به حاشیه رفته است.

سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی با هدف بررسی چالش های منابع انسانی در بنگاه های کسب و کار و بررسی آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی حوزه مدیریت منابع انسانی، ۱۳ و ۱۴ آذرماه در دانشکده مدیریت دانشگاه های تهران برگزار شد.

آیین اعطای جایزه ۳۴ هزار مدیریت منابع انسانی، با حضور معاون رئیس جمهور به شرکت های برگزیده خصوصی و دولتی از مهمترین برنامه های اختتامیه این کنفرانس به شمار رفت که شرکت هنکل، همراه اول و بانک رفاه سرآمدان منابع انسانی کشور شناخته شدند.

ارسال دیدگاه