کد خبر: 45922

تاریخ انتشار: آذر 11, 1397

کلمه‌ای واحد، نظری واحد، اعتقاداتی واحد و جهان‌بینی واحد / وحدت یا جدایی؟؟

آیا ویژگی های وحدت در گچساران دیده می شود؟؟

جواب سوالات مطرح شده را باید از مردم پرسید .. و به نظر می رسد هر کسی یا کسانی بتواند وحدت را به بهترین وجه در گچساران بوجود بیاورد برنده انتخابات های آینده ی گچساران خواهد بود.

اتحاد و همبستگی میان رهبری جامعه و آحاد مردم از جمله عوامل موفقیت مسلمانان بوده است. رهبر در جامعه اسلامی نقش تعیین‌ کننده‌ای در جهت‌دهی حرکت‌های مردمی بر عهده دارد. با نگاهی به تاریخ اسلام درمی‌یابیم که پیامبر اسلام (ص)  از همان آغاز، درس اتحاد و همبستگی را به یاران خویش می‌داده و لزوم اخوت و برادری به معنای واقعی را برای آنها تبیین می‌کرده‌اند. هویت اجتماعی، درک ما از این مطلب است که چه کسی هستیم و دیگران کیستند و یا اینکه دیگران از خودشان و ما چه درکی دارند. از این رو، هویت اجتماعی، محصول توافق و عدم توافق است و می‌توان در باب آن نیز به چون و چرا پرداخت.

اما چرا مفهوم وحدت در شهرستان گچساران کم رنگ دیده می شود؟!!!

یک نکته مسلم و قطعی می‌باشد و آن اینکه بنیاد اتحاد در گچساران را تصویر هر فرد از خود و دیگران تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، هویت اجتماعی مبنای وفاق در گچساران است و اگر به هر دلیلی این هویت خدشه‌دار گردد، می‌توان پیش‌بینی نمود که اتحاد در گچساران متزلزل شود و در نهایت از هم بگسلد. برای جلوگیری از این رخداد و تقویت اتحاد در گچساران، لازم است تا نسبت به سامان‌ بخشی به هویت اجتماعی حساس بوده و برای آن طرح و برنامه داشته باشیم.

مصلحت عمومی امت اسلامی

یکی دیگر از بنیانهای اساسی وحدت در گچساران «مصلحت عمومی امت اسلامی» است که گاه از آن به صلاح امت یا مصالح جماعت و … نیز تعبیر شده است. هرگاه مصالح عمومی جامعۀ اسلامی ایجاب نماید باید از اختلافات جزئی به راحتی چشم‌پوشی کرد و خواسته‌های فردی و گروهی را فدای مصالح جمع نمود. این موضوع به کرات مورد عنایت و توجه پیشوایان دین بوده است و امروزه مورد توجه رهبر انقلاب اسلامی ایران هم قرار گرفته است.

مصلحت عمومی امت اسلامی چه تعریفی در بین مسئولان این شهرستان دارد؟؟!!

  کلمه‌ای واحد، نظری واحد، اعتقاداتی واحد و جهان‌بینی واحد

ماهیت وحدت  با مفهوم توحید در عقیده یا به عبارت دیگر، «توحید کلمه» یا «توحید اعتقاد» روشن می‌شود. بر این اساس، «کلمه‌ای واحد»، «نظری واحد»، «اعتقاداتی واحد» و «جهان‌بینی واحد» وجود دارد که همه بدان ملتزم خواهند بود. چنین وحدتی عامل رشد، پیشرفت، تعالی و تکامل جامعه خواهد بود و می‌تواند مدینه فاضله و حکومت مطلوب را ایجاد نماید.

چه کلمه‌ای واحد، نظری واحد، اعتقاداتی واحد و جهان‌بینی واحد در بین مسئولان گچساران سراغ داریم که منجر به وحدت می شود؟؟!

  دست خدا با جماعت است

شعار معروف «دست خدا با جماعت است» ترجمۀ کلام پیشوایان اسلام است.  اینگونه روایات و احادیث بیان‌ کنندۀ آن است که وقتی اقشار و گروه های انسانی با هم شدند و فرد تبدیل به جماعت و نفس تبدیل به اجتماع گردد و اجتماع و جماعت نیز هدفی واحد و راهی واحد را آغاز کنند، سنّت و قانون الهی حاکم بر جهان این است که آنان در رسیدن به اهداف خود موفق خواهند شد. آری سنّت و قانون لایتغیر خدایی این است که جمع و اجتماع واحد را یاری می‌کند، ولی حاصل تفرقه و جدایی جز شکست نخواهد بود.

آیا مسئولان در شهرستان گچساران دست خدا را می خواهند و برای رسیدن به آن تلاش می کنند؟!!

  هدر دادن خون فرزندان اسلام امروز ما مکلف هستیم که در هر لباس و هر شغلی هستیم، از اختلاف کلمه احتراز و به وحدت اسلامی که پیوسته مورد سفارش کتاب و سنت است گرایش نموده، و کلمه حق را عُلیا و کلمه باطل را سفلا قرار دهیم. در این موقع حساس که کشور ما و اسلام عزیز در معرض خطر عظیم است، تکلیف همه گروه‌ها و افراد، خطیر و عظیم است. سستی و سردی در حال حاضر و اختلاف و افتراق کلمه، در حکم انتحار و به هدر دادن خون فرزندان اسلام است [صحیفه امام  ۱۳۷۸ ج ۴: ۳۱۱].

وحدت حقیقی دارای چند ویژگی است که از آن به اخوت اسلامی یا اخوت ایمانی تعبیر می‌شود:

۱ـ اجتماع و همگرایی مردم در راه مشترک با هدف و مقصد مشترک؛

۲ـ اعتصام به حبل الهی و خدایی بودن مبنا و ملاک وحدت؛

۳ـ وجود الفت بین دلها و قلوب اعضای جامعه؛

 ۴ـ یکرنگی و صداقت بین اعضای جامعه.

بنابراین در می‌یابیم که چون در تفرقه و اختلاف منافع شخصی جای مصالح عمومی و مصالح شریعت را می‌گیرد و منافع شخصی برای هر فردی و هر گروهی از افراد و گروه های دیگر متفاوت است طبعاً درگیری ها، فساد و جنایات برای به دست آوردن منافع رخ می‌دهد؛ در حالی که در وحدت مصلحت واحدی با عنوان مصلحت عمومی یا مصلحت شرع یا هر دو را در نظر می‌گیرند و جایی برای فساد، جنایت، شکست و آسیب‌پذیری باقی نمی‌ماند.

آیا ویژگی های وحدت در گچساران دیده می شود؟؟

جواب سوالات مطرح شده را باید از مردم پرسید .. و به نظر می رسد هر کسی یا کسانی بتواند وحدت را به بهترین وجه در گچساران بوجود بیاورد برنده انتخابات های آینده ی گچساران خواهد بود.

ارسال دیدگاه