فرزین بهمنی‌آزاد رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گچساران گفت: وقف و اعمال نیک شبیه آن، از مسائل اجتماعی است و از روزگاران دور، از زمانی‌که بشر برای خود اجتماعی داشته، این اعمال با او همراه بوده است. عنوان وقف، پیش از اسلام بین پیروان همه ادیان در غرب و شرق متداول بوده است.

فرزین بهمنی‌آزاد از دو مورد وقف در ۶ آذر ۹۷ خبر داد و افزود: در روستای دیل از روستاهای شهرستان گچساران دو مورد وقف اتفاق افتاده است که این وقف ها به نیت تکمیل یک مسجد و عبور و مرور افراد ،عبور آب فاضلاب ،باران و وسایل نقلیه عمومی مردم بوده است.

فرزین بهمنی‌آزاد رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گچساران بیان کرد: خانم ماه زر حیدر پور به نیابت از فرزندانش زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع را در این روستا جهت عبور و مرور افراد ،عبور آب فاضلاب ،باران و وسایل نقلیه عمومی مردم وقف کرده است که این نوع وقف و نییت آن برای وقف جای خوشحالی دارد و همچنین خانم ناری جان علیبازپور به نیابت از برادران و خواهرانش زمینی به مساحت ۴۰ متر مربع در روستای دیل را جهت ساخت و افزایش حیاط مسجد شهدای این روستا وقف کرده است .

وی افزود: متولی اجرا و پیگیری این وقف ها اداره اوقاف و امور خیریه گچساران است.

 

در ادامه

ابراهیم قاسمی مسئول فرهنگی و اجتماعی گفت: این دو مورد وقف در تاریخ۶ آذر ۹۷ در سامانه جامع موقوفات کشور ثبت و مورد تایید واقع شده است.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم مردم وقف کنند، باید خدمات وقف را اطلاع‌رسانی کنیم تا مردم نسبت به این ارزشها و سنت باقی مانده از گذشتگان آگاه شوند.