کد خبر: 45810

تاریخ انتشار: آذر 4, 1397

سه بازیکن نونهال گچسارانی باشگاه ماهان راهی پایتخت شدند

سید امیر حسین حبیبی،پویا ظفری و محمد رضا شیخ ممو،سه بازیکن نونهال گچسارانی باشگاه ماهان با مربیگری آرش امیریان مربی خوش فکر و بازیکن ساز،که جهت انتخابی اردوی تیم ملی راهی پایتخت شدند.

سید امیر حسین حبیبی،پویا ظفری و محمد رضا شیخ ممو،سه بازیکن نونهال گچسارانی باشگاه ماهان با مربیگری آرش امیریان مربی خوش فکر و بازیکن ساز،که جهت انتخابی اردوی تیم ملی راهی پایتخت شدند.

ارسال دیدگاه