بازدید مسئولان جامعه معلولین استان شکر الله محراب نژاد و سید محراب علوی مهریان از جامعه معلولان گچساران به مناسبت برگزاری انتخابات جامعه معلولین شهرستان گچساران در سالن نمازخانه اداره بهزیستی شهرستان گچساران صورت گرفت و در این بازدید یکی از معلولان از مسئولان این جامعه خواست تا در برگزاری این انتخابات تلاش های لازم صورت گیرد.

شکر الله محراب نژاد در بازدید از دفتر این جامعه از روند کارها گلایه هایی داشت و از مسئولان این دفتر خواست تا هر چه زودتر برای برگزار کردن انتخابات آتی این جامعه اقدامات لازم صورت گیرد و امکانات لازم فراهم گردد.

تصاویر تکمیلی: