صبح امروز فرماندار گچساران به همراه رئیس دفتر نماینده گچساران و باشت و مدیر آبفای شهری گچساران از نقاشی دانش آموزان با موضوع آب بازدید کردند. همچنین فرماندار و مدیر آبفا برای تعدادی از نقاشی ها جوایزی در نظر گرفتند که در آینده به دانش آموزان داده می شود.