آغاز اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارت کشور؛

سامانی سخن گوی وزارت کشور : ۱۴ استاندار مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شدند که در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، براى ٣ استان همدان، سیستان و بلوچستان و زنجان و هم چنین استان کرمان استانداران جدید تعیین شدند.

وزیر کشور یکى از معاونان استانداران استان هاى آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، فارس، قم و یزد را که مشمول این قانون می‌شدند به عنوان سرپرست استانداری منصوب کرد

در روزهاى آتى استانداران پیشنهادى به هیات دولت معرفى خواهند شد

🔹وزیر کشور در حکمی سرمست مدیر کل سیاسى این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت سیاسی منصوب کرد.