حس میکنم تو رو قسمت بیست و یکم طراح سردبیر تهیه کننده و مجری اشکان آذر ماسوله مشاور زهره عبد الرحیم با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه امیری را از صدای کرونا نیوز بشنوید؛