امتداد خون شهید چهارساله #اهواز به آفریقا رسید و راهپیمایی ها و عزاداری ها در #نیجریه رنگ خوزستان گرفت

احسنت به یاران شیخ زکزکی و کودکانشان که شعار “ما همه طاها هستیم” را در شهرهای مختلف نیجریه به اهتزاز در آوردند

#حمله_تروریستی_اهواز