کد خبر: 43997

تاریخ انتشار: تیر 11, 1397

دو حکم جدید در ورزش والیبال گچساران صادر شد

دو حکم جدید در ورزش والیبال نفت و شهرستان گچساران صادر شد در این دو حکم شاهین برنجانی به عنوان مربی والیبال رده بزرگسالان و علیرضا فخرآبادی به عنوان مربی والیبال رده های پایه نفت گچساران منصوب شدند.

دو حکم جدید در ورزش والیبال نفت و شهرستان گچساران صادر شد در این دو حکم شاهین برنجانی به عنوان مربی والیبال رده بزرگسالان و علیرضا فخرآبادی به عنوان مربی والیبال رده های پایه نفت گچساران منصوب شدند.

بسمه تعالی

جناب آقای شاهین برنجانی نظر به و تجربیات ارزشمندتان در امر ورزش والیبال به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مربی والیبال رده بزرگسالان و فرزندان زیر ۲۶ سال نفت گچساران منصوب می نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از همه ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق اهداف و ارتقاء جایگاه ورزش والیبال نفت و شهرستان گچساران موفق و موید باشید.

رئیس هیئت والیبال گچساران

شاهرخ داودی

 


بسمه تعالی

 جناب آقای علیرضا فخرآبادی نظر به سوابق و تجربیات ارزشمندتان در امر ورزش والیبال به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مربی والیبال رده های پایه (فرزندان زیر ۱۸ سال ) نفت گچساران منصوب می نمایم .

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از همه ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق اهداف و ارتقاء جایگاه ورزش و والیبال نفت و  شهرستان گچساران و شناسایی و پرورش استعدادهای بالقوه نسل نوپای ورزش والیبال موفق و موید باشید.

رئیس هیئت والیبال گچساران

شاهرخ داودی

 

 

ارسال دیدگاه