کد خبر: 43631

تاریخ انتشار: خرد 13, 1397

زیان انباشته پنج بانک به بیست هزار میلیارد تومان رسیده است

زیان انباشته پنج بانک بزرگ  به بیست هزار میلیارد تومان رسیده است.

بانک‌های تجارت، صادرات، سرمایه، دی و ایران زمین را می توان به عنوان بانک‌های زیان ده اشاره کرده است.

اما در این میان” شرایط مالی بانک تجارت به‌مراتب بدتر است. “

زیان انباشته پنج بانک بزرگ  به بیست هزار میلیارد تومان رسیده است.

بانک‌های تجارت، صادرات، سرمایه، دی و ایران زمین را می توان به عنوان بانک‌های زیان ده اشاره کرده است.

منبع : دانشجو

ترجمه پست در زبان دیگر : enEnglish

ارسال دیدگاه