فوتبال یکی از رشته های زیبا و مفرح در میان ورزش ها محسوب می شود که بعلت غیر قابل پیش بینی بودن و هیجان وافرش به پدیده ای فراگیر در میان اکثریت طبقات اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل شده است.

محبوبیت فوتبال در میان عموم طبقات و رتبه های اجتماعی آن را به مقوله ای تبدیل کرده که از آن بعنوان هنجار یاد می شود، یک هنجار مثبت اجتماعی که جوانان و قشری از مردم یک شهر یک استان و در مقیاسی وسیع تر یک کشور را میتواند شامل شود.

بوسیله این هنجار مثبت جمعیت یک کولونی با هم متحد شده و تشکیل یک جمعیت هواداری می دهند این کولونی می تواند شامل یک محله یا شهر و یا حتی یک کشور شود که بوسیله این هدف واحد فارغ از هر عقیده و نظری افراد با اتحاد و همدلی برای نیل به موفقیت تلاش می کنند اتحادی که بالاترین درجه ان اتحاد ملی نام دارد با اندیشه ها و تعصبهای بالای ملی گرایانه و ناسیونالیستی.

در ابعاد کوچکتر هواداران پر شور یک تیم را می توان مثال زد که با حمایت از تیم محبوب خود آن را در رسیدن به موفقیت یاری و در شکست هایش همدردی می کنند.

به همین منظور از هواداران یک تیم بعنوان یار دوازدهم یاد می کنند که تمام زحمات کادر فنی و اجرایی و بازیکنان تیم را تکمیل می کنند. در حقیقت هواداران بعد از یازده بازیکن داخل زمین در هر بازی  یار دوازدهم و مکمل تمامی اجزای تیم هستند.

در بازی پیش رو با ورود تیم پر هوادار نفت و گاز گچساران که یکی از ریشه دارترین باشگاه های کشور است بازی پر هیجانی را تجربه خواهد کرد. هواداران این تیم نفت و گاز گچساران که نگارنده یک عضو کوچک از خانواده بزرگ هواداری آن است قطعا حال و هوایی تازه به فضای  استادیوم های ورزشی بلخص فردا سه شنبه در ورزشگاه شهدای گچساران خواهند دمید.

حالا که فوتبال دوستان گچساران و علی الخصوص مو سپیدان هوادار  تیم نفت و گاز پس از سال ها انتظار صبوری و خون دل خوردن می خواهند شاهد افتخار آفرینی و سرافرازی های بیشتر پسران محبوب شهرشان باشند و به هواداران شان نیاز دارند .

امروز تیم نفت و گاز نماینده نه تنها گچساران بلکه کهگیلویه و بویراحمد و جنوب کشور است، ما گچسارانی ها ها غرورمان با تیم نفت و گاز پیوند خورده است و تیم های پایتخت نشین هیچ نیازی به حمایت من و شما ندارند.

اما این را باور کنیم که اگر در این شهر از تیم خودمان حمایت کنیم همه ایران به ما آفرین خواهند گفت و با این کار پشت همه تیم ها با حمایت و همدلی بی نظرمان خواهد لرزید.

شاید با گذشت زمان کمی و موفقیت های خوب و پیروزی های تیم تیم نفت و گاز دشمنان این تیم هم دیگر فکر  تیم های دیگر را به سر راه ندهند و حمایتشان را برای گچساران خرج کنند.

به امید پیروزی …. .. یک شهر، یک تیم، یک صدا