کرونا نیوز؛

 

سخنان مسعود ظفری شهرداری گچساران مشخص می کند که دعوت نامه استیضاح وی به شهرداری رسیده است، همچنین شهردار هم آن را خوانده است.

شورای شهر گچساران ارسال دعوت نامه به شهردار سرباز نمی زنند و ارسال دعوت نامه را تایید میکند ولی چیزی که این روزها بر سر آن بحث دارند زمان ارسال و زمان دریافت دعوتنامه استیضاح به شهردار گچساران است.

حال سوال اینجاست آیا شهردار بیش از حد هول بود است که زودتر به جلسه استیضاح خود آمده بود یا شورای شهر دروغی بزرگ به مردم گفته است ؟  و باید جوابگو باشد ؟ و یا شاید شهردار و مشاورانش تاریخ نامه را درست مطالعه نکرده بودند؟؟

هرچی که هست ظاهراً باید منتظر جواب از طرف آنها باشیم مردم باید صبور باشند تا جهت‌گیری سیاسی این گروه ها مشخص شده و بفهمند که باید بازی را در زمین مردم دنبال کنند.

پر واضح است که چرخ روزگار با هر دستی که کسی را بزرگ کنند با همان دست او را ویران می کند و امروز به نظر می رسد چرخ روزگار دست بکار شده است.

در این میان عده ای هم به دنبال مقصر در شهرداری و بالاخص در میان کارمندان و نیروهای خدوم آن می‌گردند تا شاید بار سیاسی دیگری ایجاد کنند و این استیضاح را کاملا سیاسی جلوه دهند.

به لحاظ شرایط زمانی پایان سال، حجم کاری شهرداری و شورای شهر برای جمع کردن فعالیت‌های پایان سال و آغاز سال آینده، بسیار زیاد است و تغییر در مدیریت ارشد و فرماندهی هر اداره ای در این شرایط، ممکن است به عملکرد شهرداری ضربه های سهمگینی بزند. بنابراین فارغ از سوالاتی که پیش از این گفتم، باید درنظر گرفت که الان، زمان مناسبی برای طرح استیضاح نیست.

ولی همچنان منتظر حرکت های بدور از جهت گیری سیاسی در شهرداری و شورای شهر هستیم تا مردم باور کنند که این بازی سیاسی نسیت و دو حالت بیشتر ندارد یا آنکه شهردار نمایندگان مردم و بلخص مردم را قانع می کند و یا آنکه نمی تواند قانعشان کند و جای خود را به دیگری می دهد.

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان