کرونا نیوز؛

امروز در جلسه مناسب سازی فضای شهری و روستایی  مدیران (توبیخ شده یا نشده بودندکه در جلسه قبل  با تیتر تلاش مدیران گچسارانی برای لغو جلسات مناسب سازی معابر اداری و شهری در کرونا نیوز منتشر شد) آمدند ولی با دست خالی در جلسه بودند همچنان مدارکی دال بر انجام کارهای خود و اداراتشان نیاورده بودند و برای اثبات حرفهایشان چیزی همراه نداشتند و کار به آنجا رسید که کارشناسان برای بررسی صحت حرفهایشان بازدیدی به عمل بیاورند.

اداره تامین اجتماعی روی عکس های قدیمی که در جلسه نشان داده شد بحث‌های می‌کرد و می‌گفت این عکس ها قدیمی هستند و این یکی از مواردی بود که نیاز به بازدیدکارشناسانی که بقول معاون فرماندار در خواب هستند شد.

در اوایل جلسه متولیان از نبود شهردار در جلسه گله کردند که بعد از مدتی شهردار با آمدنش به این جلسه این گله را برطرف کرد .

هر چند شهردار به این جلسه آمد ولی شهردار با دست خالی آمده بود و شهردار چیزی به غیر از حرفهایی که میگفت نداشت نماینده شهردار هم در جلسه حضور داشت ولی او هم با دست خالی آمده بود چیزی برای اثبات حرف هایش همراه نداشت.

رئیس شورای شهر گچساران هم در جلسه حضور داشت و گفت : شورای شهر و شهرداری زیر بار این مسئولیت شانه خالی نمی کنند و به نحوه احسن انجام خواهد داد .

در ادامه جلسه به نماینده نظام مهندسی به خاطر نیامدن در جلسات قبل گله هایی شده بود و گفت: ما دعوت نامه ای توسط فرمانداری دریافت نکردیم و معلوم است وقتی دعوتنامه‌ای دریافت نکنیم و در این جلسه شرکت نکنیم نمی‌توانیم در بازدیدها با شما هماهنگ عمل کنیم ….

ولی او هم با دست خالی آمده بود و مدرکی دال بر انجام کاری نداشت.

و این موارد باعث شد تا موارد جلسه یک سال قبل تکرار شود و همچنین کارشناسان را ملزم کنند که کارهای انجام شده توسط ادارات را بازدید کنند.

حال باید منتظر ماند تا مشخص شود مدیران بعد از مدتی مدارکی دال بر کارهایشان در آرشیو شان برای این روزها خواهند داشت یا باز هم دست خالی به جلسات و جلسات دیگری در موارد دیگر خواهند رفت.

 

 

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان