کرونا نیوز؛

درراستای حمایت ازمراکز کسب وکارجرائم مالیاتی مودیان باپرداخت اصل بدهی مشمول بخشودگی است

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت که باهدف کمک به رونق مراکز کسب وکار مودیان مالیاتی که اصل بدهی خود را پرداخت کنند، از حداکثر بخشوگی جرائم برخوردار خواهند شد.
محمدعلی غفاری اظهارکرد که مودیان دارای بدهی مالیاتی می بایست تا پایان اسفند سال جاری اقدام به پرداخت اصل بدهی خود کنند تا از حداکثر بخشودگی این قانون بهره مند شوند.
وی حمایت اداره کل امورمالیاتی از بخش تولید را یادآورشد وگفت که ازسوی سازمان امورمالیاتی پیشنهاد کاهش پنج درصدی مالیات بخش تولید به دولت ارائه شده است.
وی به نقش پرداخت مالیات وتامین منابع برای توسعه متوازن اشاره کرد وگفت سالانه ازمحل درآمدهای مالیاتی وعوارض آلایندگی کمک های خوبی
به شهرداری هاودهیاری های کهگیلویه وبویراحمدصورت می گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد اعلام کرد که در ۱۰ماه گذشته سال جاری افزون بر۵۵۲میلیاردو ۵۵۲میلیون ریال به شهرداری ها و دهیاری های این استان از محل عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده است.
محمدعلی غفاری اظهارداشت که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش محسوسی را نشان می دهد.
وی اظهارداشت که از این میزان پرداختی از محل عوارض آلایندگی و مالیات برارزش افزوده درسال جاری حدود ۷۰درصد به شهرداری ها و ۳۰درصد به حساب ۵۵۳دهیاری ها،روستا ومناطق عشایری واریز شد که این اعتبار نقش موثری در افزایش سطح برخورداری شاخص عمران وآبادنی این مناطق داشته است.
وی اظهارکرد که اعتبار روستاها بدون دهیاری به حساب فرمانداری ها واریز می شود.
غفاری گفت در سال گذشته بیش از ۴۲۷میلیاردریال بین دهیاری ها وشهرداری ها این استان توزیع شد که بیش از۲۷۲ میلیاردو ۸۸۳میلیون ریال از این مبلغ به حساب شهرداری ها و افزون بر۱۹۹میلیارد و ۴۸۳ میلیون ریال به حساب دهیاری ها وروستاهاواریز شد.

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان