– حسین قدیانی: برای انتقاداتم از وضع موجود، فقط ۲ خط قرمز دارم؛ یکی سپاه عزیز و صدالبته ارتش دلاور و اساسا همه‌ی آن‌ها که برای امنیت این آبادی، مایه از جان و زن و زندگی خود می‌گذارند! و برای من، سپاه یعنی حاج‌قاسم! و ارتش یعنی صیاد! آری! نقد زمین و زمان، جای خود لیکن من اهل نان و نمک و حرمت و انسانیتم! من وقتی چندی پیش، هم‌راه خانم، مفتخر به حضور در منزل شهید بلباسی شدم و وقتی «زینب» را دیدم که چند ماه بعد از شهادت پدر قهرمانش، چشم به دنیا گشود و وقتی سخنان هم‌سر این شهید را شنیدم؛ ادب به من می‌آموزد؛ فرضا اگر نقدی هم به سپاه داشته باشم، آن را خصوصی بنویسم و بدهم دست دوستان لیکن حرف خود را جار نزنم! به خوب یا بدش کار ندارم اما برای من، سپاه یعنی لباس سبز شهید بلباسی! و خون این شهید که جای خود دارد؛ حتی یک تار و پود از