کرونا نیوز؛

شدت این زمین لرزه به حدی بود که بنا به گفته شاهدان در منطقه دو تهران به وضوح لمس شد.

قدرت این زمین لرزه به حدی بود که میزها و وسایل منزل را به شدت به لرزه در آورد.

 

تکمیلی: خبرنگار تهران بزرگ به این رسانه گفت:

مردم در تهران هم اکنون در خیابان هستند و از خسارات احتمالی خبری در دست نیست.

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان