کرونا نیوز؛

جلسه ی ساماندهی جوانان با موضوع ازدواج اسان به ریاست اقای عبدالخانی+تصویر