کرونا نیوز؛

دبیر و نایب رئیس منطقه هفت هندبال معرفى شدند.
طى احکام جداگانه از سوى جناب اقاى على ضامن اویش مدیر منطقه هفت هندبال کشور
اقاى سعید پایاب به عنوان دبیر و سرکار خانم اعظم صمیمى به عنوان نایب رئیس هندبال منطقه هفت کشور معرفى شدند.

 

 

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان