کرونا نیوز؛

تاسیس یا فروپاشی
ناتوی عربی در کدام وضعیت است ؟!

آنچه این روز ها در شورای همکاری خلیج فارس می گذرد، آخرین فاز ها از فروپاشی ناتوی عربی است و نه چالش تشکیل و آغاز به کار آن. غلط است اگر تصور کنیم ناتوی عربی در سفر چند هفته پیش ترامپ به ریاض تشکیل شد.

تاریخچه تاسیس ناتوی عربی به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ میلادی بر می گرد و جنگی نیابتی که دو سال بعد با پیشاهنگی صدام ، به ملت ایران تحمیل شد.

آن روز رونالد ریگان در اتاق فرماندهی نشسته بود و اتحاد اعراب ( از عربستان و کویت و امارات و قطر و بحرین تا مصر و برخی رژیم های شمال آفریقا) صدام را به لحاظ نظامی و نفرات و لجستیک و مالی همراهی می کردند.

ناتوی عربی با آن مختصات، امروز فروپاشیده و ویرانه ای از آن باقی است.

صدام ساقط شد و دولت متحد ایران سرکار آمد. مبارک در مصر سرنگون شد و دولتی که جای آن نشسته ، دوستی سابق را با آل سعود ندارد بلکه در تنش به سر می برد.

در لبنان، متحد ایران (حزب الله ) حرف اول را می زند.

بحرین طوفانی است و یمن، تمام اعتبار نظامی عربستان را با قدرت به چالش کشیده است. … و حالا این قطر _ شریک دیرین آل سعود در پروژه های ضد امنیتی منطقه ای _ است که اتحاد عربی و ناتوی کذایی را زیر سوال برده است.

پوزه ناتوی عربی پیش از این بارها به دست فرزندان مقاومت در چهار گوشه منطقه خاکمال شد.

اکنون پایان کار ناتوی عربی را به نظاره ایستاده ایم و نه آغاز آن را.

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان