کد خبر: 34008

تاریخ انتشار: فرو 27, 1396

اطلاعیه ستاد هدفمندسازی یارانه ها درباره افزایش مستمری مددجویان

در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و به منظور افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مستمری مددجویان مذکور به صورت علی الحساب به شرح جدول ذیل افزایش یافته و علاوه بر یارانه پرداختی فروردین ماه در ساعت ۲۴:۰۰ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد گردید.

اطلاعیه ستاد هدفمندسازی یارانه ها درباره افزایش مستمری مددجویان

در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و به منظور افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مستمری مددجویان مذکور به صورت علی الحساب به شرح جدول ذیل افزایش یافته و علاوه بر یارانه پرداختی فروردین ماه در ساعت ۲۴:۰۰ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد گردید.

مبلغ افزایش یافته افراد تحت پوشش:
۹۵۰,۰۰۰ ریال برای خانوار یک نفره
۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال برای خانوار دو نفره
۲,۵۳۰,۰۰۰ ریال برای خانوار سه نفره
۳,۳۷۰,۰۰۰ ریال برای خانوار چهار نفره
۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال برای خانوار پنج نفره و بیشتر

سازمان هدفمندی یارانه ها دیروز اعلام کرد: هفتاد و چهارمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی مربوط به فروردین ماه امسال، ساعت ۲۴ شنبه بیست و ششم فروردین ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته ۴۵۵ هزار ریال است.

یارانه نقدی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها از آذرماه ۱۳۸۹ تاکنون به مردم پرداخت می شود.

ارسال دیدگاه