کرونا نیوز؛

قطار محلی تهران- ورامین- گرمسار با اعتبار ۳ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال، راه اصلی شاهرود-میاندشت با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال، راه اصلی گرمسار- چنداب وبالعکس با اعتبار ۳۰۰میلیارد ریال، بهسازی راه اصلی شاهرود- گرگان و روکش آسفالت راه شاهرود- آزادشهر و بالعکس با اعتبار ۸۵ میلیارد ریال، تقاطع غیر همسطح در جزین با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال، ۲ باب پل زیرگذر فرودگاه شاهرود و ساماندهی ورودی و خروجی آن با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال، سیستم روشنایی در آزادراه حرم تا حرم؛ راه شاهرود-رودیان و تقاطع فرودگاه شاهرود با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال، مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی آفتاب ایوانکی با اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی و اشتغالزایی ۱۰ نفر، مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی سربداران با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال بخش خصوصی و اشتغالزایی ۱۰ نفری، ۱۷۵۶ واحد مسکن مهر با اعتبار ۷۹۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی، طرح بهسازی توسعه عوامل پروازی(باند) فرودگاه سمنان با اعتبار ۲۲۵ میلیارد ریال، ساختمان اداره امور مالیاتی استان سمنان با اعتبار ۲۴۶ میلیارد ریال، سامانه آبیاری تحت فشار اراضی سطح استان با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریالی بخش دولتی و ۷۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی و اشتغالزایی ۵۰۰ نفری، طرح شرکت صنایع اتومبیل سازی فردا با اعتبار یک هزار و ۱۲۵ میلیارد ریالی بخش خصوصی و اشتغالزایی ۱۷۵ نفری، طرح شرکت شکوفا بهداشت آرین(تولید مواد اولیه و انواع شوینده ها) با اعتبار ۱۹۱ میلیارد ریالی و اشتغالزایی۱۴۱ نفر، طرح شرکت شکوفا شیمی آرین(تولید مواد اولیه شوینده ها) با اعتبار ۲۱۸ میلیارد ریال و اشتغالزایی۳۵ نفری، طرح فرا برد هوشمند میهن با اعتبار ۱۹ میلیارد ریالی و اشتغالزایی ۱۴ نفری  و سایت امداد هوایی و آشیانه بالگرد با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال،  افتتاح شد.

همچنین عملیات اجرایی طرح توسعه صنایع اتومبیل سازی فردا(سالن بدنه و رنگ) با اعتبار سه هزار و ۶۳۰  میلیارد ریالی بخش خصوصی آغاز گردید.

<%title%/>“></p>
<blockquote>
<div class=*تحریریه کرونا: مطلبی که می خوانید از سری مطالب نویسنده هوشمند کرونا نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.