الگوی حسینی بهترین الگو برای انقلابیون است یعنی از همه چیز گذشتن و ترجیح رضایت خداوند تبارک و تعالی بر رضایت و خواسته های خود.

به گزارش کرونا نیوز سپاه عاشورا؛ مبلغ فرهنگی سپاه ناحیه هشترود سرهنگ دوم پاسدار پرویز مهدوی در جمع مربیان و مروجین فرهنگی حوزه های مقاومت بسیج گفت:
برای انقلابی بودن باید حسینی عمل کرد.
وی اشاره کردند؛الگوی حسینی بهترین الگو برای انقلابیون است یعنی از همه چیز گذشتن و ترجیح رضایت خداوند تبارک و تعالی بر رضایت و خواسته های خود.
انقلابی باید هزینه بدهد همچون حضرت اباعبداله الحسین(ع) که اهل بیت خود را قربانی دین الهی کرد، چهره واقعی نفاق را آشکار نموده و تا لحظه آخر از رسالت اصلی خود غفلت نکرده و دشمنی و عدوات با دشمنان را متذکر شده و بر آن پایبند بودند.
ایشان اظهار نمودند؛امروز یک انقلابی نبایستی حتی یک لحظه در دشمنی و عدوات با آمریکا تردید نماید چرا که ذات باطل همیشه باطل است و تغییر هویت نمی دهد.
وی در ادامه افزود: انقلابی نباید گول ریا و ظاهرسازی دشمنان را بخورد و هر لحظه باید بر بصیرت افزایی خود و دیگران همت گمارد.

منبع : سپاه عاشورا