به گزارش کرونا نیوز سپاه عاشورا؛ ۴۰ نفراز دانشجویان برادر و خواهر دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور  هشترود با بدرقه مسئولین ادارات شهرستانی، به اردوی راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

 

 

منبع : سپاه عاشورا