در پی چاپ و نشر مطالبی به گزارش یکی از سایت محلی… مبنی بر اینکه مجمع امور صنفی گچساران در خواب زمستانی فرو رفته است لازم گردید مطالبی را جهت روشن تر شدن اذهان عمومی و تنویر ذهن و دید این عزیز گزارشگر در سایت موصوف به اطلاع برسانیم.
۱- حدود بیش از دو سال است که عنوان مجمع امور صنفی به اتاق اصناف شهرستان تبدیل شده است که مسئول محترم سایت محلی…. که از این موضوع بی خبر میباشد .
۲- سردی و کسادی بازار و درآمد کسبه و جامعه بازار کشور حاکم میباشد که آن خود ناشی از تحریم های اقتصادی و ظلم ظالمین اسکتباری میباشد و منحصر به بازار گچساران نیست و این موضوع را آحاد هموطنان عزیزمان میدانند .
۳- برگزاری نمایشگاه های بهاره و پائیزه که توسط اتاق اصناف انجام میگیرد ازجمله وظایف و تکالیف اتاق اصناف است که حسب دستورالعمل ها و آئین نامه های واصله با هدف حمایت از مصرف کننده و خانواده ها و تنظیم بازار انجام میگیرد و تنها حمایتی که اتاق اصناف امسال در حق بازاریان عزیز انجام داد این بود که تاریخ برگزاری نمایشگاه را از دهه آخر اسفندماه به دهه اول آن تغییر داد تا انشاء الله در بیست روز باقیمانده آخر سال که وقت خرید مایحتاج نوروزی همشهریان محترم میباشد این کار بوسیله بازار انجام گیرد که ضمن خوشحالی کسبه و بازار دغدغه خاطر آن عزیز گزارشگر نیز برطرف گردد .
۴- مسئول محترم سایتی که با کمی توجه فهمید که برپائی نمایشگاه سود بسیار خوبی را به جیب اتاق اصناف سرازیر مینماید کاش با کمی توجه میفهمید که اتاق اصناف گچساران تحت نظارت کمیسیون محترم نظارت و وزارت صنعت ، معدن و تجارت انجام وظیفه مینماید و یک تشکیلات نیمه دولتی است که تمام درآمدها و هزینه های آن دارای حساب و کتاب و نظارت است و گرچه خانه خان گردو بسیار است اما شمارش دارد !
۵- بر اساس قوانین نظام صنفی مصوبه مجلس شورای اسلامی اتحادیه های صنفی مکلف به پذیرش تقاضاهای پروانه کسب با شرایط معلوم برای همگان میباشد و کارمندان دولت از این موضوع مستثنی نبوده و حق فعالیت و ایجاد درآمد نیز داشته و چه بسا با سرمایه گزاری بعضی از کارمندان دولت در بازار و ایجاد کسب و کار تعدادی هم بکار مشغول میگردند که دغدغه بیکاری جوانان نیز از این طریق بر طرف میگردد .
۶- هیچ یک از کارکنان اتاق اصناف کارمند دولت نبوده و این خود یک نوع بی اطلاعی و به معنی واقعی تهمت به یک قشر زحمتکش میباشد و جهت اطلاع باید عرض کنیم که هر مسئولی در سازمان های صنفی ابتداً باید کاسب و دارای پروانه کسب باشد و اینطور نیست که آنها مانعی برای جوانان جویای کار باشند و در خاتمه باید عرض کنیم که ما همیشه هم بیدار و هم هشیار بوده و هستیم اما کسی ما را نمی بیند و چه خوب بود که بعضی از کسانیکه قلم به دست دچار تشویش ها و نگرانی های مردم هستند احساسی برخورد نمی کردند و زحمت تحقیقات و کسب اطلاعات لازم را قبل از نشر هر موضوعی بخود تحمیل میکردند و اعتبار و حیثیت دیگران را بیجا زیر سوال نمی بردند و…..

با احترام
سید ناصر حسینی
رئیس اتاق اصناف شهرستان گچساران