کرونا نیوز؛
شناسه خبر: ۰
رو تیتر: خدمتی دیگر از بانک صادرات ایران
متن:

​بانک صادرات ایران به منظور صرفه جویی
در زمان و هزینه های مشتریان خدمت جدید "مدیریت تسهیلات و تعهدات مشتری" را در
سامانه اینترنت بانک راه اندازی کرد.
به گزارش کرونا نیوز روابط عمومی بانک صادرات ایران،
این بانک در جهت پاسخگویی بیشتر به نیاز مشتریان، توسعه خدمات نوین بر پایه اینترنت
و تلفن همراه را در دستور کار قرار داده است و در این راستا خدمت جدید "مدیریت
تسهیلات و تعهدات مشتری" از طریق سامانه اینترنت بانک را راه اندازی کرده که طی آن
مشترکان سامانه یاد شده می توانند از وضعیت تسهیلاتی که از بانک متبوع دریافت نموده
اند و یا وضعیت تسهیلاتی که ضمانت آن را عهده دار شده اند آگاهی یابند. بر این اساس
مشتریان در این خدمت جدید امکان مشاهده صورتحساب تسهیلات، گزارش کرونا نیوز تعهدات غیر مستقیم،
گزارش کرونا نیوز اخطاریه های تسهیلات خود و اخطاریه های تعهدات غیر مستقیم، لیست ضمانت نامه
ها و … را پیدا خواهند کرد.
   همچنین بانک یاد شده در جهت بهره مندی شرکت ها
سامانه بانکداری ویژه اشخاص حقوقی و حقیقی مشترک(BIB)  Business Internet Banking
راه اندازی نموده که طی آن شخص حقوقی می تواند ضمن معرفی فرد مورد نظر به عنوان"
مدیر تراکنش" به بانک این امکان را فراهم نماید که مدیر تراکنش با استفاده از
دستگاه رمز یاب مخصوص خودکلیه تراکنش های مالی حساب مورد نظر را از طریق اینترنت
بانک تعریف و مدیریت نماید که این عملیات برای صاحبان امضاء قابل دریافت و رویت
است. به طوری که هر تراکنش مالی ثبت شده از سوی مدیر تراکنش، پس از ایجاد برای
امضاداران تعیین شده توسط وی ارسال می گردد. تعیین امضا کنندگان تراکنش توسط مدیر،
مطابق با شرایط برداشت الکترونیکی مشخص شده در هنگام تقاضای عضویت در سامانه صورت
می پذیرد. سپس صاحبان امضاء تعیین شده با استفاده از دستگاه رمزیاب مربوط به خود
وارد سامانه شده و در بخش "تراکنش های در انتظار" نسبت به تأیید یا رد تراکنش اقدام
می نمایند. سامانه با کنترل تأییدهای انجام شده توسط امضاداران، به محض تحقق شرایط
تعیین شده توسط مدیر، تراکنش مالی را انجام می دهد. برای حساب های مشترک نیازی به
معرفی مدیر تراکنش نبوده و هر یک از شرکاء می توانند بر روی حساب تراکنش مالی تعریف
(ایجاد) نمایند، لیکن فرآیند تأیید تراکنش ایجاد شده توسط شرکاء مشابه حساب های
اشخاص حقوقی بوده و انجام تراکنش مزبور منوط به تحقق شرایط برداشت الکترونیکی تعریف
شده به هنگام تقاضای عضویت در سامانه می باشد.
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

منبع: بانک صادرات

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان