کرونا نیوز؛

با حکم علی کاردر>
محمود بیلکار، مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی محمود بیلکار را به عنوان مدیر امور مالی این شرکت منصوب کرد.

 

به گزارش کرونا نیوز خبرنگار NIOC، در حکم علی کاردر خطاب به بیلکار آمده است: نظر به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران” منصوب می شوید.

موارد ذیل از جمله اهم ماموریت های جنابعالی می باشد:

– تنظیم و ساماندهی مطلوب ارتباط مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران

 – تلاش و همکاری با مدیریت سرمایه گذاری در تامین منابع مالی لازم برای توسعه های آتی شرکت ملی نفت ایران

 – تنظیم روابط مالی با شرکت های فرعی و تابعه و توجه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در تعدادی از شرکت های فرعی

– ارتقا سطح گزارش کرونا نیوزگری و اعتبار مالی شرکت ملی نفت ایران و جامعه بین المللی

– همکاری و هماهنگی با نهادها و سازمان های نظارتی و کنترلی به منظور حصول اطمینان از مراعات دقیق قوانین و مقررات جاری کشور

– بهبود فرآیندهای مالی با هدف تسریع در روند امور و افزایش کیفیت و شفافیت

– جذب و آموزش نیروی انسانی تحصیل کرده و مستعد برای ارتقا سطح خدمات

– نظارت حرفه ای بر روند انجام وظایف امور مالی در شرکت های تابعه برای حصول اطمینان از انجام وظایف به نحو مطلوب و ارائه دستورالعمل های اصلاح، بهبود و تکمیلی مورد نیاز

– توجه ویژه به ارتقا سطح نرم افزارهای مالی جهت تسهیل فرآیندهای مالی و گزارش کرونا نیوز گیری به موقع و دقیق از فعالیت های مالی شرکت ملی نفت ایران

– اتخاذ تدابیر و راهبردهای مناسب در جهت راهبری کلیه فعالیت های مالی به منظور نیل به اهداف و پشتیبانی ویژه از تولید و توسعه در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلان شرکت ملی نفت ایران

توفیق جنابعالی را در انجام امور محوله از درگاه خداوند متعال خواهانم.

شماره خبر: ۳/۲۲۳۵۷

 

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان