کرونا نیوز؛

به گزارش کرونا ؛ روز ۱۳ آبان روزملی مبارزه با استکبار است
امین الله حجازی امام جمعه در گفکو با صالح الماسی گفت :یوم الله ۱۳ آبان را گرامی میدارم و روز ملی استکبار است و در این روز باید همه مسلمانان و مستضعف در جهان مرک بر آمریکا و مرک بر استکبار سر دهند ..
وی در ادامه بیان کرد :ما باید این موضوع را به نسل جوان و نسل نو انتقال دهیم.
که آمریکا چه ظلم های در حق کشورهای جهان بخصوص ایران اسلامی روا داشتن وبداندآمریکا در این دنیا دارد عوام فریبی انجام میدهد چون آمریکا این روزها دارد دم از حقوق بشر میزند هم آنها دروغ است ما باید تلاش کنیم بخشی از ظلمهای که آمریکا در بلادهای جهان انجام داد بیان کنیم .
امام جمعه گچساران از نسل جوان و دانشجویان ، دانش آموزان و همه مردم گچساران و ملت عزیزمان در یوم الله۱۳ آبان دعود میکنیم بیان ومرک بر آمریکا واستکبار جهان خار سر دهند .
وی افزود : مسیر راهپیمای در گچساران در سه مسیر تعریف شده است

یک از پمپ بنزین بطرف میدان امام
دو از خیابان حلال احمر بطرف میدان امام
سه از مسجد صاحب الزمان بطرف میدان امام است
وی از همه جهت شرگت در راهپیمای یوم الله ۱۳ آبان دعوت گرد

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان