(صدای باران می آید) مستندی درباره حماسه پد خندق بزودی از صدا و سیمای دنا پخش می شود.
زمان پخش ۳۱ شهریور ۹۵ در استان کهگیلویه و بویر احمد ، ساعت ۱۹/۳۰ شبکه دنا پخش می شود.
تهیه کننده و کارگردان (صدای باران می آید) مستندی درباره حماسه پد خندق  بهنام نوروزی است.