کرونا نیوز؛

در روزی که وزیر اقتصاد خبر از خروجاز رکود داد یک پژوهشگر ریسک مدعی شد : اقتصاد در آستانه سکته مالی قرار دارد و چک‌های برگشتی گواه قریب الوقوع بودن سکته مالی در اقتصاد و اغتشاش در مناسبات مالی جامعه است.
محمدحسین ادیب گفته است اکنون نقدینگی ۶۰هزار میلیارد تومان از هزار هزار میلیارد تومان بیشتر شده است و نقدینگی در ابتدای دولت احمدی‌نژاد ۶۸ هزار میلیارد تومان بود و فقط طی چند ماه اخیر رشد نقدینگی بیش از دوره مظفرالدین شاه تا آغاز ریاست احمدی‌نژاد بوده است.

آیا اقتصاد ایران طی چند ماه، به‌اندازه دوره مظفرالدین شاه تا آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد سود تولید کرده است؟
وی گفته است: سهم درآمدی دولت از صادرات نفت، میعانات و فرآورده نفتی با توجه به دو برابر شدن حجم صادرات، در سال جاری ۴۲ هزار میلیارد تومان و چک‌های برگشتی فقط طی سه ماه ابتدایی سال ۹۵ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که گواه آن است اقتصاد بخش خصوصی از ریل خارج شده است.

اینکه حجم چک برگشتی طی سه ماه نزدیک به درآمد صادرات انرژی دولت باشد گواه ورود اغتشاش در مناسبات مالی جامعه است.
وی با پیش بینی افزایش نرخ ارز گفته است: سکته مالی اقتصاد بر اثر افزایش نرخ ارز پایان می‌یابد. همه سودی را که بانکها از ابتدای دوران روحانی به سپرده پرداخت کرده‌اند به‌زودی با افزایش نرخ ارز پس گرفته می‌شود.

اگر نقدینگی به دلار محاسبه شود نصف شدن ارزش نقدینگی به دلار قریب الوقوع بودن رخداد پیش رو است.

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان