کرونا نیوز؛

به موجب تصمیم دولت، به ناشران اوراق مشارکت اجازه داده شد مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک را به منظور اجرای طرح ها با تضمین خود منتشر نمایند. این ناشران شامل وزرات اموراقتصادی و دارایی، شرکت های وابسته به وزارتخانه های نیرو، نفت، راه وشهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی ایران، شهردارهای کشور و سازمانهای وابسته هستند.

علاوه بر این، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شد نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی نیمه تمام اقدام نماید.

در ادامه، با تصمیم هیات وزیران نحوه بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفت و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را تعیین کرد. دراین موارد بازپرداخت تسهیلات پس از تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، بانک مربوط، صندوق بیمه کشاورزی و فرمانداری شهرستان به مدت سه سال امهال می شود.

صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه بازرگانی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا، از دیگر مصوبات این جلسه هیأت وزیران بود.

<%title%/>“></p>
              <div class=انتهای خبر/امین کائیدی شادگان