کرونا نیوز؛

«شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران موفق به تمدید اعتبار گواهینامه سیستم های مدیریتی HSEQ گردید »
مدیرعامل این شرکت خبراز تمدید اعتبار گواهینامه HSEQ در این شرکت خبرداد.
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در پایان جلسه اختتامیه ممیزی مراقبتی توسط شرکت ثبت و صدور گواهینامه SGS، ضمن اعلام این خبر ، این موفقیت را به تمامی مدیران ، روء سای ادارات ، کارشناسان و کارکنان توانمند شرکت ، تبریک گفته و بر حفظ ، نگهداری و ارتقاء و سیستم های مدیریتی QHSE تأکید نمودند .
مهندس امین محمدی با اشاره به ممیزی انجام شده بیان نمودند که با استقرار سیستم های مدیریتی ، دیدگاه فرایند گرایی ، حفاظت از محیط زیست.

سلامت شغلی کارکنان و جلب نظر و رضایت مندی ذی نفعان در سرلوحه فعالیتهای شرکت قرار داشته و سالیانه اهداف سازمان در جهت بهبود عملکرد فرآیندهای سازمان ، تدوین ، جاری‌سازی و پایش و در نهایت تجزیه و تحلیل می‌گردند .
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در ادامه سخنان خود نیروی انسانی را مهم ترین حلقه و سرمایه سازمانی برشمرده و هرگونه تلاش در جهت رضایتمندی کارکنان و بالابردن انگیزش و سطح دانش و آگاهی آنها را از مهم ترین عوامل در تحقق اهداف و نیل به تعالی سازمانی برشمردند .
امین محمدی با اشاره به ممیزی انجام شده عنوان نمودند که فرآیند ممیزی مراقبتی درخردادماه و با حضور ممیزان با صلاحیت شرکت ثبت و صدور گواهینامه SGS در سطح واحدهای ستادی و عملیاتی ، مطابق با برنامه ممیزی و در راستای بررسی انطباق سیستم های استقرار یافته با استانداردهای مدیریتی بین المللی انجام گردید .
وی افزود: در ممیزی مراقبتی اخیر گواهینامه سیستم های مدیریتی شامل سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 ، مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ۲۰۱۰ :۲۹۰۰۱ ISO/TS ، مدیریت زیست محیطی ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ISO ایمنی و بهداشت حرفه ای ۲۰۰۷ : OHSAS18001 و مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE E&P FORUM:1994 مورد ممیزی قرار گرفته و تمدید اعتبار گردید .
محمدی با اشاره به حجم بالای فرآیند ممیزی مراقبتی و لزوم تهیه تمهیدات لازم و موردنیاز ازجمله حمل و نقل ، سیستم های ارتباطی و خدماتی و برقراری ارتباط با ممیزی شوندگان عنوان نمودند که درطول ۳ روز ممیزی ۵۷ نفر از کارشناسان فعال درحوزه نگهداشت سیستمهای مدیریت یکپارچه ، سیستم های ممیزی را پشتیبانی نموده و نقش بسزایی در اثربخش بودن ممیزی مراقبتی داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد .
ایشان همچنین یادآورشدند که برنامه ریزی ، پیگیری و تلاش و زحمات همه همکاران سازمان به ویژه اداره مهندسی سیستم ها و بهره وری نیز قابل تقدیر می باشد .
وی در پایان ضمن بیان تبریک موفقیت به همه پرسنل توانمندشرکت بهره برداری نفت وگازگچساران یادآورشدند که تلاش درجهت ارتقاء سیستم های مدیریتی از جمله سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:200 و محیط زیست ISO14001:2004 ازاهم اهداف و برنامه هایی است که این شرکت درسرلوحه فعالیت خویش قرارداده و امیداست با تلاش و کوشش همه همکاران درممیزی مراقبتی سال ۹۶ شاهددریافت گواهینامه سیستم های مدیریتی با ویرایش سال ۲۰۱۵ باشیم .

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان