کرونا نیوز؛

به گزارش روابط عمومی اداره کل،رضا دهبانی پور روز شنبه در شورای مدیران
فرهنگی تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کهگیلویه وبویراحمد با اشاره
به اهمیت رسالت کاری دستگاه های فرهنگی افزود: تشکیل شورای فرهنگی در
استان گامی در جهت هم انسجام بخشی،هم پوشانی و هم افزایی فعالیت های
دستگاهای فرهنگی زیرمجموعه وزارت فرهنگ اورشاد اسلامی است.
وی رصد مطلوب
اهداف، برنامه ها ، نیازها و تنگناهای دستگاه های فرهنگی در قالب برگزاری
نشست های ماهانه و ارائه گزارش آن به وزارت وفرهنگ وارشاد اسلامی از اهداف
فعالیت شورای فرهنگی دستگاه های فرهنگی در استان است.
دهبانی پور اهنمام
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازماندهی فعالیت ها،رفع موانع ،ارائه
پیشنهاد، ارائه اهکار و کمک به پیشبرد اهداف فرهنگی در استانها و اتخاذ
تصمیم های مناسب را از دیگر اهداف شورای فرهنگی دستگاه های وابسته به وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان ها برشمرد.
دراین نشست که مدیران حج
وزیارت، نهاد کتابخانه های عمومی،کانون مساجد و خبرگزاری جمهوری اسلامی
کهگیلویه وبویراحمد حضور داشتند، در خصوص اهداف و فعالیت های این شورا بحث و
تبادل نظر شد.لینک منبع by لینکهای مرتبط

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان