کرونا نیوز؛

نشست صمیمی نماینده گچساران و باشت با شادگانی ها

IMG_5050 IMG_5052 IMG_5054 IMG_5055 IMG_5058 IMG_5060 IMG_5061 IMG_5062 IMG_5064 IMG_5090 IMG_5091 IMG_5093 IMG_5095 IMG_5096 IMG_5098 IMG_5101 IMG_5107 IMG_5110 IMG_5116 IMG_5117 IMG_5119 IMG_5120 IMG_5123 IMG_5125 IMG_5127 IMG_5128 IMG_5129 IMG_5132 IMG_5135 IMG_5139 IMG_5142 IMG_5148 IMG_5150 IMG_5158

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان