کرونا نیوز؛

بازارچه نوروزی دستفروشان

بازارچه نوروزی را می‌دهیم دست صنف دست فروشان (که عمرا اسمش را بیاوریم) تا بازارچه گرامی را رنگ کند و تبدیلش کند به یک‌چیزی شبیه بازارچه نوروزی. ولی توش چیست؟

آفرین توی بازارچه، اجناس بی کیفیت و دست دوم است. بعد ما بازارچه گرامی را با آرم اجناس نوروزی داخلی ولی شبیه دست فروشان می‌گذاریم سر سفره هفت‌سین.

بازارچه نوروزی  بلبلی
بازارچه نوروزی گرامی را می‌دهیم دست یک دلال. دلال عزیز بازارچه را رنگ می‌کند و در قدم اول تبدیلش می‌کند به قورباغه. بعد قورباغه را رنگ می‌کند و جای بلبل می‌فروشد. در نتیجه ما بازارچه نوروزی بلبلی را می‌گذاریم سر سفره و با اهل خانه شروع به چهچه می‌کنیم.

بازارچه نوروزی سبزه
بازارچه نوروزی را با دانه‌های گندم و یا ماشک پیوند می‌زنیم و بعد این دانه‌های پاک را در دل خاک می‌کاریم. سبزه‌ای که سبز می‌شود، بابرکت‌ترین سبزه جهان خواهد بود.

بازارچه نوروزی گلی
بازارچه نوروزی گرامی را می‌دهیم دست اساتید، مدیران، مسوولان  پاکدست‌ترین که در تاریخ بوده است. این قهرمانان چون تخصصشان سبزکردن انواع تپه، گلکاری انواع زمین مسطح و آسفالت‌کردن انواع‌ دهان و صاف‌کردن انواع بخت است، می‌توانند با تجربه خوبی که در هشت‌سال مدیریتشان داشته‌اند، با بیل بیفتند به جان بازارچه گرامی و هی شخم بزنند. وقتی زمین گلی شد، بازارچه نوروزی گلی ما آماده بهره‌برداری و سفرهای استانی است.

بازارچه نوروزی عسلی
برای تهیه بازارچه نوروزی عسلی بهترین راه این است که غذایی را که زنبور عسل می‌خورد بدهیم مرغ بخورد. چون نتیجه کار زنبور، عسل است، پس حتما نتیجه کار مرغ هم عسل خواهد بود منتها در ظرف بازارچه نوروزی و درنتیچه بازارچه نوروزی عسلی پدید می آید.


بازارچه نوروزی سیاسی – اعتدال

برای سیاسی‌های اعتدالی بازارچه نوروزی به درد سفره هفت‌سین نمی‌خورد. باید برای این اساتید بازارچه را کاملا بررسی و بهم ریخت که ببینیم کی چشمشان کرده. مثل جلسات اداری که روزی سه‌تا سه تا برگزار می شود اما کارش راه نمی‌افتد.

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان