یاداشت عمومی
کد خبر : 46336
یکشنبه - 16 دی 1397 - 08:46
امین کائیدی شادگان؛

مدیر فلان اداره سواد ندارد

مدیر فلان اداره سواد ندارد

اداراتی که برای پیرمردان و پیرزنان و در کل برای مادران و پدران و یا مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها مناسب سازی نشده است و نمی شود.

✅ آیا این افراد را همانطور که عده‌ای پدران شان را به مراکز نگهداری می‌برند و خود را راحت می‌کنند ادارات ما  هم می خواهند آنها را از ادارات  حتی به عنوان ارباب رجوع حذف کنند؟؟!!

معلولان مدتی است از این ادارات و تفکر سالمی که باید در آنها وجود داشته باشند ناامید شدند به این تفکر رسیده اند که شاید این ادارات  دوست ندارند  پدر بزرگان و مادر بزرگ خودشان را در ادارات شان ببینند!!! و شاید اصلا این افراد وجود شان در اداراتشان کسر شان برایشان دارد!!!

بعضی از این ادارات را یک فرد با دیپلم هم می تواند مناسب سازی کند و نیاز به انسان های فنی و تخصصی ندارد و حتی بودجه زیاد هم نیاز ندارد. âœ… آیا واقعا هدف شما حذف پیرمردان و پیرزنان ، #معلولین و #جانبازان ما و … است؟! âœ… آیا شما همان پسرانی هستید که پدران خود را به مرکز نگهداری می سپارید؟؟!!

امروز به اداره ای رفتیم که از عمر آن زیاد می گذرد و راهکار حل مشکل را به ریاست آن هم گفته ایم اما دریغ از یک رفتار درست در جذب ایده ها چه برسد به اجرای یک کار!!!!!!!!!!!!!!

✅ امروز باید از مدیران پرسید: آیا شما #سواد دارید؟! اگر ندارید بگویید… چون نهضت سواد آموزی برای همین افراد ساخته شده است!!…

✅ امروز وقت آن رسیده است که مدیران ثابت کنند سواد آن را دارند که قانون کشورشان را بخوانند و اجرایش بکنند.

امروز یک کودک با جستجو کردن در اینترنت هم میتواند #قوانین کشورش را مطالعه کند و هم از آن آگاه شود ولی شما در مدارک و اسناد ادارات تان هم می توانید این قوانین را مطالعه کنید . آیا سواد خواندن اسناد اداره تان را دارید؟!!!

✅ لطفاً ثابت کنید که سواد دارید وگرنه با این بی اهمیتی ها روزی مردم خواهند گفت: مدیرکل اداره سواد لازم برای خواندن قوانین و اجرای آن را ندارد!!!