December 16,2017 | شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

کانون رسانه و نمونه اخبار ( کرونا) Corona News Agency

پروژه گپ /قاچاق الوار درختان

پروژه گپ /قاچاق الوار درختان

نقش صهیونیزم جهانی در تولید ریزگردها این ویدئو کلیپ  تولید شده است.قاچاق الوار درختان در استان کهگیلویه و  بویراحمد  از زبان رافعی پور

  • 17:06
  • 1396/09/16